Owners - Dan Swanser, Connor Morris

Designer - Dan Swanser

Events Team - Connor Morris, Dan Swanser, Dan Webb, Tom Swanser, Josh Readman

Team Riders - Archie Bacon, Tom Swanser, Ollie Bennett and Steve Mccann